USA i Wielka Brytania przeceniły dynamikę PKB w IV kw.
25.02.2011.

Amerykańscy i brytyjscy statystycy zbyt optymistycznie oceniali swoje gospodarki po IV kw. 2010 r. Sytuację na rynku ropy energii uspokoiła Arabia Saudyjska, która zwiększyła wydobycie ropy.